فیلتر جاذب شاخص بو و ترکیبات سمی

  • وضعیت موجودی : ناموجود
  • شاخص سرعت :
  • شاخص بار :
  • شاخص مصرف سوخت :

    ویژگی‌های محصول

موارد بیشتر

برای حذف انواع بوهای نامطبوع از جمله شاخص بو صنعتی، آمونیاک و شاخص بو محیطی، هیدروژن دی سولفید و سایر ترکیبات سمی همانند دی سولفید کربن میتوان از این فیلتر استفاده کرد

از جمله ویژگی های این فیلترها به شرح زیر است:

قابلیت جذب و حذف بخارات سمی و گاز های آلاینده از جمله اکسید های نیتروژن، اکسید های گوگرد و کربن مونوکسید از محیط

قابلیت حذف ترکیبات آلی فرار شامل ترکیبات (ترکیبات آروماتیک که به صورت حلقوی هستند و ترکیبات آلیفاتیک که غالبا غیر حلقوی هستند) همچون گازهای بنزن، اتیل بنزن، تولوئن، زایلین، استایرن و متانول

قابلیت حذف بوهای نامطبوع مانند گاز هیدروژن سولفید، آمونیاک و کربن دی سولفید از محیط

قابل ذکر است فیلتر فوق توانایی حذف ویروسها، باکتری‌های سرسخت گرم مثبت و گرم منفی در شرایط تمیز و کثیف وفونگال ها (قارچ ها، کپک ها و مخمرها) در شرایط تمیز و کثیف

مشخصات فنی فیلتر جاذب شاخص بو و ترکیبات سمی

ثبت دیدگاه

امتیاز