فیلتر جاذب گازهای آلی فرار(هیدروکربن های آرماتیک)

  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • این فیلتر با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) قابلیت حذف انواع گازهای آلاینده، ترکیبات آلی فرار، بوهای نامطبوع، ویروس ها و میکروارگانیسم ها را در برابر نور مرئی و تبدیل آن ها به گونه های شیمیایی بی خطر مانند آب و دی اکسید کربن را دارد. همچنین این فیلتر در تاریکی مطلق نیز قابلیت حذف آلاینده ها را دارا میباشد.

  از جمله ویژگی های این فیلتر به شرح زیر است:

   

  حذف ترکيبات آلي فرار آروماتيک به صورت حلقوي (مانند بنزن، اتيلن بنزن، زايلين، تولوئن و استايرن) و ترکيبات آليفاتيک که معمولا غير خطي هستند (مانند نونان، دکان) مطابق باNIOSH  (مرکز تحقيقات ملي بهداشت و ايمني شغلي امريکا) به شماره 1501

  حذف گازهاي آلاينده همچون نيتروزن مونوکسيد، نيتروزن دي اکسيد، کربن مونوکسيد و گوگرد دي اکسيد مطابق با استانداردهاي WHO (سازمان بهداشت جهاني)

  حذف گاز هیدروژن سولفید به عنوان شاخص بو مطابق باNIOSH  به شماره ۶۰۱۳ (مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی امریکا)

  حذف گاز آمونیاک به عنوان شاخص آلاینده صنعتی مطابق باNIOSH   به شماره ۶۰۱۵ (مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی امریکا)

  حذف ويروس و ميکروارگانيسم هايي مانند قارچ ها و باکتري ها (داراي استاندارد ملی خواص ضد ویروس بر روی انواع سطوح به شماره 16676، استاندارد ملي ضدعفوني کننده ها به شماره 2842، استاندارد ملي خواص آنتي باکتريال بر روي انواع سطوح پلاستيکي و نامتخلخل به شماره 10900، استاندارد ملي خواص انتي باکتريال بر روي الياف و صنايع نساجي به شماره 11070 و استاندارد ملي خواص آنتي فانگال بر روي الياف و صنايع نساجي)