جاذب های بخارات آلی و معدنی صنعتی

  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • صنایع نفت و گاز خصوصا پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، ذاتا جز صنایع آلوده کننده محیط زیست هستند. این صنایع انواع گازهای آلاینده مانند اکسید های نیتروژن، اکسید های گوگرد، مونوکسید کربن، بوهای نامطبوع (هیدروژن سولفید و آمونیاک) و ترکیبات آلی فرار را  وارد محیط زیست می کنند.

  گزارش های مستندی وجود دارد که علی رغم کارکنان صنایع نفت و پتروشیمی ساکنان اطراف این صنایع، به بیماری های تنفسی و گوارشی مبتلا  شده اند. همچنین در این مناطق دام ها، پوشش گیاهی و حتی چرخه محیط زیست یعنی اکوسیستم طبیعی نیز با مشکلات بسیار زیادی مواجه ند.

  برای حذف این معضل میتوان از فیلتر های صنعتی جاذب بخارات سمی و گاز های آلاینده استفاده کرد. از جمله ویژگی های این فیلتر به شرح زیر است:

  حذف ترکیبات آلی فرار (ترکیبات آروماتیک و حلقوی) توسط آنالیز BTEX مطابق باNIOSH (مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی امریکا) به شماره 150۱ شامل گاز های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلین و استایرن

  حذف ترکیبات آلی فرار (ترکیبات آلیفاتیک و عموما غیر حلقوی) توسط آنالیز با دستگاه GC-MS

  حذف گازهای آلاینده محیطی از جمله اکسید های نیتروژن، کربن مونوکسید و دی اکسید گوگرد مطابق با استانداردهای WHO (سازمان بهداشت جهانی)

  حذف گاز هیدروژن سولفید به عنوان شاخص بو مطابق باNIOSH  به شماره ۶۰۱۳ (مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی امریکا)

  حذف گاز آمونیاک به عنوان شاخص آلاینده صنعتی مطابق باNIOSH   به شماره ۶۰۱۵ (مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی امریکا)

  دارای خواص ضدعفونی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 2842

  دارای خواص آنتی باکتریال در شرایط تمیز و کثیف مطابق استاندارد ملی ضدعفونی کننده 2842

  دارای خواص آنتی فونگال (قارچ، کپک و مخمر) در شرایط تمیز و کثیف مطابق استاندارد ملی ضدعفونی کننده به شماره 2842

  دارای خواص آنتی ویروس و حذف ویروس ها مطابق با استاندارد ملی ۱۶۶۷۶

  عدم سمیت سلولی مطابق با استاندارد بین المللی ISO 10993-5