نرم افزار Surfer

شنبه 30 بهمن 1400

نرم افزار Surfer

نرم افزار سورفر مرتبط با نقشه‌برداری نظیر زمین‌شناسی، معدن، بهداشت حرفه ای و محیط زیست است که به منظور رسم نقشه‌های توپوگرافی و تحلیل داده‌های سطحی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم افزار در عین سادگی، کاربردهای فراوانی دارد. در این جا،جهت دانلود و آموزش می پردازیم